Bulefiskeri
Bulefiskeri er en særlig form for "pürchfiskeri", hvor man fisker efter "buler" man har spottet på ekkoloddet. 
En stime torsk vil på et ekkolod ligne en høj bule på bunden 

Det er et målrettet og lynhurtigt fiskeri.Af denne grund finder en del af os bulefiskeriet ekstra spændende. Her er ikke noget med at drivfiske i blinde. Det er som at jage. Man søger og finder byttet, holder vejret i spænding og fisker effektivt og koncentreret i et sindsygt intens og spændende minut. Bulefiskeriet rummer  chancen for at fange målertorsk med vægt over de magiske 10 kg. Chancen er der, hver gang man firer sin pirk mod bunden
Når alt spiller. Ion med målertorsk fra sundet

2013 Findus var heldig at have Lars Pryds som skipper
Fiskeriet stiller store krav til skipperen, til fiskeren og til grejet. Alle tre ting skal gå op i en højere enhed for at få bulefiskeriet til at lykkes. 
Få kuttere og skippere mestrer bulefiskeriet. Lars Pryds og Kim Knudsen er skipperne der bare kan det. Andre både tilbyder lejlighedsvis bulefiskeri. Skipperne kan være dygtige nok, men det er ubetinget Lars og Kim der er sundets specialister når det kommer til bulefiskeri.


Når alt spiller. Dan Poulsen med 18 kg 
Skipper
Lille torskebule på få meter
Lad os starte med Skippers udfordringer. Den første er at lokalisere fiskene. Nogle dage er det nemt nok. Fiskene har samlet sig og det er bare at begynde at fiske. Andre dage vil torskene stå spredt, og det kan være umuligt at finde en så meget som en enkelt bule. Til tider er der  langt mellem bulerne, som også kan være så små, at de er svære at ramme.Kæmpestime som rækker udover skærmbilledet
Når bulen er spottet kommer de vejr- og farvandsmæssige udfordringer. Vind og strøm kan være så kraftige at det er svært at ramme torskebulen. 

Skipper skal tage bestik af vindretning, overfladestrømretning og dertil også bundstrømmens retning.
Overfladestrøm og bundstrøm går hver sin retning, og vinden fra en helt tredje

Dvs. at han skal kunne beregne afdriften og placere båden meget præcist i dette 3 dimensionelle univers, for at pirkene vil ramme bulen.
Modsatte strømretninger giver to linebuer = svært at ramme bulen
Kæmpebule op til 8 meter fisk

Grejet

For det meste vil båden drive over bulen på ganske få minutter. Så der er ikke tid til nøl. I præcis det sekund, skipper ringer med med klokken skal pirken sendes mod bunden. De første 2-3 fiskere der når bunden er dem der får fisk. Det stiller krav til såvel udstyr som fisker.
Stangen skal være temmelig kraftig for at kunne håndetere de tunge (500 gr) pirke. Er stangen for blød vil pirkebevægelserne på bunden blive for svage. Omvendt må stangen ikke være for stiv, Den skal blød nok til at kunne afbøde de tunge rusk i den uelastiske fletline, under fight. Er stangen for stiv vil man miste fisk der rusker sig af krogen.
Daiwa Super Kenzaki 30-50 lbs. En vidunderlig bulestang. Stiv nok til de tunge pirke. Blød nok til at fighte fisk med uelastiks fletline

Linen bør være en god fletline. Fordelen ved fletlinen er at den ikke giver sig. Så en tilpas  stang og fletline vil tilsammen betyde at pirketagene er lettere at styre, ligesom du tydeligt mærker når fisken napper i pirken. Jeg benytter selv Berkley Whiplash 0,21 mm som har en brudstyrke på 26,4 kg [jo tyndere line des mindre linebue og følsomhed overfor strøm]

For ikke at sætte line til ved et bundbid, bør du bruge et stykke knækline på 20-30 cm. 
Knæklinen er af monofil og har en lavere brudstyrke en fletlinen. Det samles med kraftige svirvler og springringe. 
Brug aldrig blinklåse og hægter. (Det lærte jeg på den hårde måde, da jeg tabte en TUNG fisk. Det eneste jeg fik med op fra bunden var min blinklås, som var rettet helt ud. Låsen havde en brudstyrke på 15 kilo - suk)

Hjulet skal være et multihjul uden linefører. Er der linefører på hjulet, vil pirken være for lang tid om at komme ned. Du når først bunden når båden er drevet over og væk fra bulen. 
Der skal kunne være minimum 200 meter line på hjulet, og det er bør være et hjul med hurtig udveksling. (omkring 6 til 1 eller derover). Hjulet skal være helt fyldt med line. Des mindre højden er på lineklumpen des færre meter line vil der blive rullet ind pr omgang. Grunden til at hjulet skal have en hurtig udveksling er at du lynhurtigt skal rulle linen op når der ringes med klokken. Jo hurtigere alle mand er oppe, des hurtigere kan skipper sejle mod en ny bule. Er du for langsom risikerer du vrisne kommentarer fra medfiskerne og at skipper sejler videre før du har rullet op.


På billedet nedenfor er mine to bulehjul. Tv. Daiwa Saltist og Th. Shimano Torium. To gode hjul i mellemprisklassen.
Hjulet til højre skal have fyldt line på til kanten før det er helt godt til bulefiskeri
Endegrej. Man bør have et godt sortiment af bulepirke med til en dags bulfiskeri. En del af dem har det med at sætte sig i bunden og ikke kommer ikke med op. Sørg for at have et sortiment så du har fra 300 gr. op til 600 gr. Du skal altid sætte samme vægt på som dine medfiskere. De mest brugte er 400-500 gr. pirke. Pirken skal være meget smal, så den går hurtigt gennem vandet. Den skal  være tungest i bunden for at forhindre at den flakser ned gennem vandet. Der findes et utal af pirke, men jeg vil da nævne de mest brugte købepirke som er; Gadusen, Steeldiver og ABUs Lukas pirk. Man kan til tider købe købe nogle fine håndværksudførte pirke, men jeg holder mig konsekvent fra at risikere at ofre dyre pirke under bulefiskeriet

Der bruges aldrig forfang til bulefiskeri. Det er der to gode grunde til. For det første vil det sinke grejets fart mod bunden. Den anden og vigtigere grund er, at forfang vil vikle sig ind i medfiskernes liner. Det er fuldstændig bandlyst og du får en ægte (og velfortjent) fisker-skideballe af medfiskere og skipper selv. Det eneste man kan supplere pirken med, er en gummimak, som monteres i pirkens øverste springring. 

Gummimak

Af øvrigt udstyr bør du have en god fiskekniv til slagtning og rensning af fisk. Et stykke rundstok til at holde om linen ved bundbid. En springringstang til at montere pirkene og endelig en fil eller grov slibesten til at slibe krogspidserne.Jeg har ofte to sæt stænger med, så jeg altid har en færdigmonteret reservestang klar. I tilfælde af linekludder eller sammenfiltring med en nabofisker, kan man straks fiske videre med reservestangen, og undgå at miste et godt stop.

Så er der selve fiskeriet. Under bulefiskeri handler det om to ting. Alle fiskere er nødt til at 
Torsk i "stakke" Små 10 meter massiv torskebule
samarbejde. Ellers ender i et stort linekaos af sammenfiltrede liner og pirke. Man er nød til at være parat. Når Skipper råber "klar", skal slår man bremsen fra og slipper linen i det picosekund at klokken ringer. Det gør man også selv om båden er i fart. Når alle fiskere har samme vægt pirk (og slipper samtidigt) er der størst sandsynlighed for at undgå linekludder. Har man sovet i timen og ikke sænket sin pirk samtidigt med de andre, så venter man til næste stop. Når man har pirket et minut eller to er man drevet væk fra bulen. Så er det med at få sin agn op fra dybet så ikke den bliver kludret ind i de andres liner. Det gælder naturligvis specielt, hvis det er naboen der har fisk på. Så er det bare op med agnen lige med det samme. Skulle det ske at man filtrer ind i en line der holder fisk, så er der det ham med fisken der løfter det hele op. Du sørger bare for at der er nogenlunde løs line. Ikke før fisken er landet kan du tillade dig at filtre dit grej ud af hans.


En fisker med tung torsk på kan få brug for at flytte sig op i stævnen. Særligt i strømfyldt vand kan det blive nødvendigt at "sejle fisken op". Her skal skipper kunne se fisker stang og line. Når en fisker skal i stævnen, så giver viger alle andre og sørger for at give plads i tide plads. Man flytter sig grej, løfter stang osv. 
Er det første gang du oplever at have stor torsk på, så bed om hjælp og følg personalets anvisninger. 
Lagom  med fisk, som svenskerne siger. (Lagom= lige akkurat tilpas mange) 
Så husk parathed og samarbejde mellem fiskerne og så den sidste ting motivation. Der er dage hvor der sejles og sejles for at søge fisk. Du har betalt 400 kr for turen og måske taget fri fra job for at kunne komme med på en hverdag. Så kan 4 timers sejlads med kun enkelte fiskeløse stop være temmelig demotiverende. Specielt, hvis det så også er koldt og blæsende samtidigt. Så er det bare med at holde gejsten oppe og stadigt være tændt og parat. Turen er først forbi efter allersidste stop når skipper ringer med klokken. Jeg stod en gang ved siden af et hold fiskere der havde fisket sammen i årevis. Den ene af dem var flink nordmand - lige efter bogen med striktrøje og tophue. De fortalte om en tur hvor alle have fået godt med fisk - alle pånær nordmanden. Da turen var ved at være ved vejs ende, var det vist blevet lidt skægt at drille nordmanden med hans tomme kurv. På allersidste stop ringer skipper af med klokken - turen var ovre. I det allersidste pirketag får nordmanden endnu et bundbid. Et af den slags bundbid der pludseligt begynder at ruske "dommedagstungt" i stangen. Efter en god lang fight, hvor skipper måtte sejle fisken op i hård strøm lander nordmanden dagens absolut største torsk på 16 kilo. Jeg har det med at tænke på den historie, når motivationen falder og humøret daler på de dårlige ture...

Når alt spiller. Martin Larsen 16, 2 kg

Ingen kommentarer:

Send en kommentar