søndag den 2. april 2017

Vinderen af fiskeselfie marts

 

Vi har modtaget en masse fantastiske fiskeselfies (du kan se dem alle her) og takker alle deltagere for de indsendte fotos. Stor tak ikke mindst til Hvidovre Sport, som sponsorerer denne konkurrence med det fede DAM/Okuma allround fiskesæt, som du kan se her Hvidovre Sport

Det er lykkedes at overtale Nicolai Ulrik Hansen til at være gæstedommer og finde denne måneds vinder.  
Nicolai driver vores venskabsguppe på Facebook Turbåde og turbådsfiskere i Danmark. Derudover kender vi Nicolai for hans gode artikler og de faste turbådssider i Fisk og Fri. Nicolai er en dygtig fotograf med speciale i fiskemotiver og fiskesituationer.

Nicolai har kåret denne måneds vinder med følgende begrundelse:
Jeg har beskæftiget mig med lystfiskeri og fotografering gennem mange år og er derfor måske en smule farvet deraf i min afgørelse. 
En selfie kan nemlig i mine øjne være mange ting, men aldrig et eksempel på et rigtig godt lystfisker foto. En selfie afspejler et øjeblik, og teknik og komposition spiller derfor en mindre rolle. En selfie kan enten bruges som ren dokumentation eller som et morsomt indslag. 
Personligt syntes jeg humoren har en vigtig rolle i en selfie og den har også været afgørende for mit valg af månedens fiske selfie. 
Vinderen, Thomas Rohde Jørgensen, har inddraget et element fra fiskepladsen og vendt en fiskeløs dag til et sjovt selfie 😃

Herfra lyder et stort tillykke til Thomas


lørdag den 1. april 2017

Nordeuropas største Put and Take er en realitet

Nordeuropas største Put & Take sø en realitet. 

Copenhagen Lakepark Put & Take - Nordeuropas største

Københavns Kommune har vokseværk og de senere år er der vedtaget flere prestigeprojekter, bl.a. Bjarke Ingels spektakulære kunstige skihopbakke på Amager. Udvidelsen af Københavns havn med Oceankaj og den kommende Formel 1 GP bane på sydhavnstippen og de nuværende metroudviddelser. 
Der har været været primært fokus på arkitetktur og teknologi, hvilket har medført en del klager fra grønne organisationer som Danmarks Naturfredning og Friluftrådet, der især bakkes op af Enhedslisten og Alternativet. 
Efter langvarigt pres har Københavns Kommune erkendt et behov for at forstærke sin "grønne profil", gennem "etablering af centrale naturoplevelser i hovedstadens bymidte". 
Pr. 1. april 2018 annoncerer København Kommune, gennem pressemeddelelser vedtagelsen af det største grønne sats i nyere tid; CPH-URBAN-NATURE
I første omgang informerer Kommunen de overordnede rammer for projektet. Herunder ønsket om at genetablere Ladegårdsåen ved Åboulevarden "...beslutningen om at få et konkret idéoplæg til nedgravningen af trafikken på Åboulevard, som samtidig kan fungere som skybrudstunnel. Bliver visionen til virkelighed, vil vi i fremtiden kunne få et unikt og levende, grønt og blåt byrum, på den asfalt, som i dag kun bruges til at lede titusindvis af biler gennem København. Alternativet er at bruge pladsen til at lede Ladegårdsåen gennem byen og skabt grundlag for reduceret trængsel og mere grøn transport. At kombinere skybrudsløsninger med oprettelsen af grønne og blå byrum til københavnerne er den vej, vi både skal og vil gå..." Kilde http://kabell.kk.dk/artikel/livet-i-byen


Dele af Fælledparken på Østerbro tilbageføres, som fredet engareal, med vilde planter og uslået græs og delvis reetablering af sumpområdet Blegedammen.



Og så det springende punkt for os lystfiskere. Efter årtiers forbud mod fiskeri åbnes op for dagligt fiskeri mod betaling af dagkort

Den sydlige ende af Sankt Jørgens Sø etableres som Nordeuropas Største Put & Take sø. 



"Det er et gigantisk sats for at tiltrække den voksende lystfiskerturisme. Vi forventer at projektet vil bidrage med et tociftret millionbeløb på kommunens bundlinje og styrke Københavns grønne image, som Nordeuropas naturligste storby": CPH-URBAN-NATURE
Verdens første Taimen fiskeri i Put &Take segment. Forventes i 2019


Der er tale om et omfattende samarbejde mellem Frederiksberg Søpark som har har vundet arkitetkkonkurrecen til udformning af søens bredområde, Københavns Kommune, Friluftsrådet, Den Blå Planet, Foreningen Rekreativ Fritid, styregrupppen i Sundfiskerne og Planetarium København som kommer til at håndtere fisketegn og kontroller. 
Projektet finansieres ved hjælp af Tipsmidlerne, Naturfonden, Københavns Kommune, midler fra Fisketegnet, PFA og slutteligt skal den løbende drift og udsætninger af ørreder finansieres gennem brugerbetaling og udstedelse af dagkort.


Kurator og biologisk rådgivning bliver Danish Aqua Institute og på lystfiskersiden vil det være repræsentanter fra Sundfiskerne. 
Det bliver stort udtaler Christian Sundfisker. "Vi taler om ugentlige udsætninger på op til 15 ton fisk i turistsæsonen. Det bliver primært regnbueørred, guldørred, kildeørred og vi flytter en stamme af naturbestanden af søørred fra Esrum Sø. Søen skal rumme helt nye arter som importeres fra førende dambrug i Europa. Taimen kan blive et muligt mål!

Dele af den naturlige bestand af søørred fra Esum Sø indføres til Copenhagen Lakepark
I skrivende stund undersøger vi om vi hermetisk kan lukke de underjordiske kanaler der forbinder søerne med Utterslev mose. I fald det lykkes,og vi kan afvise enhver risiko for udslip, vil der forsøgsvis blive indført Canadisk Speckled Trout og Europæisk Malle, Gigantiske (+80kg) stør fra Italienske kaviardambrug og Taimen fra Østeuropa. De sidstnævnte arter må ikke hjemtages, men skal genudættes nænsomt. Udtaler Dan Ranslirpa fra Danish Aqua Institute.

"Hvis vi kan lukke søen hermetisk af, vil vi importere masssevis af gigantiske stør fra Italien" - Dan Ranslirpa

Speckled trout - endnu mulig ny beboer i CPH Lakepark
Forrude ligger kæmpe arbejde. Dels på land hvor vi skal etablere de buede grønne bredninger, nødvendige faste bygningsanlæg med renseborde, rindende vand og toiletforhold. Samtidigt venter et stort arbejde med undersøgelserne af kanalforhold og så skal vi have flyttet søens store bestand af gedder til de resterende søer. Vi starter med at trawle søen for gedde i efteråret 2018 og bliver ved til søen lukkes af is. Vi kan næppe indfange alle gedderne, så muligives indfører vi lystfiskerlicenser for geddefiskeri fra og med oktober.

Vi forventer at åbne samtidigt med Tivoli til forårssæsonen, april 2019.





For yderligere oplysninger henvises til Købennhavns Kommunes pressemeddelelse https://www.kk.dk/indhold/pressemeddelelser






5 stk. kvoter på alle arter - en realitet


2. April - NB aprilsnar


EUs Conservation and Fishery Dept. udsender i dag pressemeddelelse, vedr. nye kvotebegrænsninger for alle danske lystfiskere.
I 2017, omfattes de fleste arter i Danmark af 5 stk loft pr dag pr lystfisker.
Vi har set fremragende resultater af torskekvoterne i vestlige Østersø. Erhvervsfiskerne lander allerede nu større mængder torsk i deres garn. Denne udvikling ser vi gerne overført til flere af vores arter, hvorfor vi udvider fangstbegrænsningen til at omfatte alle danske fisk i såvel fersk- som saltvand, udtaler Departemenschef Dan Ranslirpa



Undtagelse for fisketurister

Vi er opmærksomme på at dette kan få konsekvenser for den rekreative fisketurismen. Derfor undtages udlændinge for kvotebegrænsningen. "Vi forventer en stor samfundsøkonomisk gevinst af dette tiltag. Kvotebegrænsningerne vil medføre at der er langt flere fisk at fange for tilrejsende fisketurister, som forbruger ca. 2000 kr pr døgn de fisker i DK"; Kilde: Danish Fishing & Tourism



Undtagelse ved og omkring havdambrug

Dele af Kattegats kyst undtages for fangstbegrænsninger. Det vil være i de områder som er udlagt til fremtidig intensivt havdambrug. Vi ser helst at der ikke svømmer vildtlevende fisk i områderne, af hensyn til smittekilder og parasitter. Vi håber vi med undtagelse kan eliminere den værste parasitbærer, havørreder, fra disse lange kyststræk.
Der vil være fri fangst af de uønskede havørreder langs Kattegat