mandag den 10. marts 2014

Demonstration mod naturødelæggende sandsugning 28. marts


Mød op og tilkendegiv din modstand mod naturødelæggelsen

Fra Facebookgruppen: Hjælp det maritime liv i Øresund:
STOP Miljøministeriets og Naturstyrelsens altødelæggende råstofindvinding fra den danske havbund!
Danske havområder bliver udbudt til råstofindvinding, på auktion af Naturstyrelsen - og tilladelserne gives på baggrund af undersøgelser lavet af indvindingsfirmaerne selv!

Sugning på Fiskebanken Disken / Januar 2014

Resultatet = Disken ødelagt/ Februar 2014
Dette betyder at det maritime liv i Øresund nu bliver udsat for århundredets største menneskeskabte naturkatastrofe, hvor alt liv vil være udslettet på nogle af Sundets vigtigste fiske- og yngleområder, i mere end 20 år frem i tiden. Det er Entreprenørfirmaet NCC som har vundet de sidste 3 auktioner for de danske havområder, og de går nu hårdt til værks: Øresunds 3 mest unikke naturområder, Disken – Lappegrunden og Tårbæk rev er allerede totalt ødelagt mange år frem i tiden
Det er absolut kritisk at vi i fællesskab får miljø minister Kirsten Brosbøl (S) til at sætte en stopper for denne forvaltning af Danmarks mest unikke havområder. Derfor sejler erhvervs- lyst- og fritidsfiskere samt andre naturinteresserede samlet afsted i en stor fælles Protestsejlads imod denne mishandling af vores havmiljø.
Nyligt ødelagt havbund på Lappegrund / Februar 2014 
Fredag den 28. Marts 2014:

Klokken 11:00: Småbådene mødes udenfor Skovshoved havn og sejler ned til mødestedet udenfor indsejlingen til Københavns Havn

Klokken 11:30: Erhvervsfiskere, småbåde mm. mødes samlet ved indsejlingen til Københavns havn, hvor vi i fælles protest sejler ind i havnen til Christianborg og går i protestmarch videre

Klokken 13: Alle sejlende og tilkørende samles ved Højbro Plads i en fælles protest mod råstofindvindingen i Øresund!


Så sæt kryds i kalenderen d. 28 marts og mød op på Christiansborg og vis politikkerne at vi ikke finder os i at vores havmiljø bliver mishandlet på den måde, og at vi ønsker at værne om vores unikke havmiljø til de næste generationer.
Vi glæder os til at se så mange som muligt af jer til protesten
Sugning ved Møns Klint 9. marts
Med venlig hilsen
Styregruppen for protestaktionen
Mød os, følg med og deltag i debatten på Facebook gruppen:
Hjælp det maritime liv i Øresund 


2 kommentarer:

  1. har nogen tænkt på at anmelde den demonstration - for at undgå at blive stoppet allerede af en manglende tilladelse...? jeg er for jeres ide - og tænker at det er smart at være forudseeende på dette punkt ;-)

    SvarSlet
  2. Demonstrationen er fuldt lovligt anmeldt og tilladelser foreligger fra både politiet, københavns kommune samt Københavns Havn... så ingen undskyldning for ikke at komme ;-)

    SvarSlet