fredag den 21. marts 2014

Filmklip fra Tårbæk efter sandsugningen

I sidste uge havde Tore været på Tårbæk rev og lavet et pragtfuld filmklip at en stime ungtorsk, som stortrivedes på revet. Mange har besøgt filmklippet på Youtube og nydt optagelserne.Få dage efter blev der sandsuget intensivt en hel nat. 


I går trodsede Tore rimeligt hårdt vejr for at filme revet efter sandsugningen. Som ventet er det nedslående billeder. Tore kunne med ekkolodet måle at er blevet op til 7 meter dybere i renderne efter sandsugeren.
Klik på linkene herunder for at se de nye optagelser


søndag den 16. marts 2014

Fantastisk film fra naturperlen, Tårbæk Rev, få dage før ødelæggelse.

 


Min ven,Tore Kielland, filmede denne stump film d. 11. marts 2014.
Det er en optagelse fra naturperlen, Tårbæk Rev, som med sit varierede og iltrige bundlag tiltrækker fødedyr, fiskeyngel og dermed en masse arter fisk. Du ser en stime ungtorsk der stortrives på stedet.
Kun 4 døgn efter, blev området udsat for intensiv sandsugning gennem en hel nat. 
Kilde: Facebookgruppen - HJÆLP det maritime liv i Øresund

Stedet henligger nu som usigtbar, iltfattig, gold og fiskedød mudderbund. Min 8 årige søn, vil være voksen før stedet, måske, er genoprettet om 20-25 år.

Der er planer om at filme bunden efter sandsugningens ødelæggelse. De vil naturligvis bliver bragt her så snart det er muligt

mandag den 10. marts 2014

Demonstration mod naturødelæggende sandsugning 28. marts


Mød op og tilkendegiv din modstand mod naturødelæggelsen

Fra Facebookgruppen: Hjælp det maritime liv i Øresund:
STOP Miljøministeriets og Naturstyrelsens altødelæggende råstofindvinding fra den danske havbund!
Danske havområder bliver udbudt til råstofindvinding, på auktion af Naturstyrelsen - og tilladelserne gives på baggrund af undersøgelser lavet af indvindingsfirmaerne selv!

Sugning på Fiskebanken Disken / Januar 2014

Resultatet = Disken ødelagt/ Februar 2014
Dette betyder at det maritime liv i Øresund nu bliver udsat for århundredets største menneskeskabte naturkatastrofe, hvor alt liv vil være udslettet på nogle af Sundets vigtigste fiske- og yngleområder, i mere end 20 år frem i tiden. Det er Entreprenørfirmaet NCC som har vundet de sidste 3 auktioner for de danske havområder, og de går nu hårdt til værks: Øresunds 3 mest unikke naturområder, Disken – Lappegrunden og Tårbæk rev er allerede totalt ødelagt mange år frem i tiden
Det er absolut kritisk at vi i fællesskab får miljø minister Kirsten Brosbøl (S) til at sætte en stopper for denne forvaltning af Danmarks mest unikke havområder. Derfor sejler erhvervs- lyst- og fritidsfiskere samt andre naturinteresserede samlet afsted i en stor fælles Protestsejlads imod denne mishandling af vores havmiljø.
Nyligt ødelagt havbund på Lappegrund / Februar 2014 
Fredag den 28. Marts 2014:

Klokken 11:00: Småbådene mødes udenfor Skovshoved havn og sejler ned til mødestedet udenfor indsejlingen til Københavns Havn

Klokken 11:30: Erhvervsfiskere, småbåde mm. mødes samlet ved indsejlingen til Københavns havn, hvor vi i fælles protest sejler ind i havnen til Christianborg og går i protestmarch videre

Klokken 13: Alle sejlende og tilkørende samles ved Højbro Plads i en fælles protest mod råstofindvindingen i Øresund!


Så sæt kryds i kalenderen d. 28 marts og mød op på Christiansborg og vis politikkerne at vi ikke finder os i at vores havmiljø bliver mishandlet på den måde, og at vi ønsker at værne om vores unikke havmiljø til de næste generationer.
Vi glæder os til at se så mange som muligt af jer til protesten
Sugning ved Møns Klint 9. marts
Med venlig hilsen
Styregruppen for protestaktionen
Mød os, følg med og deltag i debatten på Facebook gruppen:
Hjælp det maritime liv i Øresund 


søndag den 9. marts 2014

Sandsugernes fortsatte ødelæggelser

denne uge har miljøministeren stoppet sugningerne på Lappegrund ved Helsingør. Det i sig selv er en god nyhed, men... tilladelsen til sugning på Disken er opbrugt og det intensiverer i voldsom grad rovdriften på bl.a. Tårbæk Rev. 
I det sydlige sund, har netop Tårbæk Rev samme betydning som fiskebankerne Disken og Lappegrund har i det nordlige sund. Et bundlag, der er alsidigt med muslingebanker og naturligt levested for masser af fiskeyngel og mange forskellige andre fødeemner. Det har stor tiltrækning på bl.a. fladfisk, torsk og havørred.
I den seneste tid har det været uhyggeligt at følge sandsugernes intensive rovdrift på netop Tårbæk. Hvis det fortsætter på denne måde, varer det ikke længe før Tårbæks bundlag er lige så smadret som Disken.


Som noget nyt, har jeg i dag set en af sandsugerne gå helt vildt tæt på Møns klint. Det er virkeligt frustrerende at de absolut skal suge på alle de steder hvor fisk stortrives. Gad vide om det får betydning for Øst Danmarks meget lille bestand af havørred?
Forår i vandet

Jeg var en tur på vandet med mine børn. Bare en sejltur på sundet hvor solen stod højt og vandet var helt fladt. Ved Møllerne mødte vi to både fra Sundfiskernes Facebookgruppe. Bl.a. Morten og Peter der var ude og lufte deres nye båd. 
Morten og Peter på deres fine quicksilve Pilothouse. Skøn dag på vandet.

Der blev fanget torsk på det lette kastegrej. Ikke vildt store og ikke i vilde mængder, men de første er kommet. Ydermere er de fulde af sværmende børsteorm, det er en måned tidligere end sidste år. Den anden båd var Joakim i den blå warrior de fik godt med torsk, netop ved at mede med børsteorm. Største op mod 3 kg.