tirsdag den 3. juli 2012

Spændende læsning af gamle nyheder

Under googling, rendte jeg pludselig ind i et regulært fund på Universitetets hjemmeside:
Rapport om "Fiskebestanden i Københavns Havn 2009". Det er virkeligt interessant læsning. 

Fx. at Svanemøllebugten er det mest naturlige upåvirkede havlignende habitat. At området ved kalveboderne minder mest om fjord eller nord. Der er væsentlige forskelle på saltholdigheden i de forskellige områder. Denne er dog mest afvigende i overfladevandet, hvorimod der ikke er så store forskelle på bundvandets saltholdighed. 
I rapporten dokumenteres fangst af 33 arter (Vi der fisker kan så tilføje nogle arter som de ikke fik i deres garn og ruser under indsamling af datagrundlag.)
Der forskel på hvilke arter og mængden, der fanges i de forskellige havnezoner, og et bud på hvorfor. Det giver helt klart nogle ideer til justering af ens fiskeri i området,

Hvis du interesserer dig for havbiologien i nærområdet så giv dig selv den tid det tager at læse rapporten. God fornøjelse

Ingen kommentarer:

Send en kommentar